Kiek kainuoja

Pradinė mokykla (0-4 klasės)

 
Ugdymo kaina mėnesiui – 520 eurų
(10 mokėjimų per metus)
2017/2018 mokslo metai


Daugiau

 

 

 

 

Pagrindinė mokykla (5-7 klasės)

(Tik Vilniuje)
 
Ugdymo kaina mėnesiui – 569 eurai
(10 mokėjimų per metus)
2017/2018 mokslo metai

Daugiau

 

 

 

 

Pradinis ugdymas (0-4 klasės)

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas pagal programą;
 • logopedo, psichologo ir socialinio pedagogo konsultacijos;
 • anglų kalbos mokymas kasdien imersijos principu;
 • antros užsienio kalbos mokymas;
 • dailės mokymas;
 • muzikinis ugdymas;
 • kūno kultūros užsiėmimai.

Neformalaus ugdymo užsiėmimai:

Neformalaus ugdymo konkretaus užsiėmimo mokestį nustato užsiėmimo vadovas. 

Kiti mokesčiai:

 • stojamasis mokestis – 350 € (vienkartinis, negrąžinamas);
 • rytinės pailgintos dienos grupės mokestis (nuo 7.30 iki 8.15 val.) - 3 € /rytas;
 • arba 40 € /mėnuo
 • pailgintos dienos grupės mokestis (nuo 15.00 iki 18.00 val.) – 90 € /mėnuo arba 15 € /popietė;
 • mokestis už vienos dienos maitinimą: priešpiečių užkandėlė - 0,87 € pietūs - 3,91 €, pavakariai - 1,01 €; alergiškiems vaikams, kuriems yra ruošiami specialūs patiekalai, taikomas papildomas 0,45 € antkainis pietums. 2017/2018 mokslo metų kainos dar nėra žinomos.
 • mokyklinės uniformos kaina (priklauso nuo to, kokius uniformos elementus pasirenkate); 
 • mokestis už išvykas (priklauso nuo išvykos kainos). Dvi per mėnesį. 

Priėmimo tvarka į pradinę mokyklą (0-4 klasės)

 • Mokyklos pasirinkimas – svarbus sprendimas šeimos gyvenime, todėl siekiame padėti pasirenkant ugdymo įstaigą, kuri labiausiai atitiktų jūsų šeimos poreikius.
 • Jeigu apsispręsite lankyti Karalienės Mortos mokyklą ir jeigu bus laisva vieta, pakviesime į individualų pokalbį ir jus, ir jūsų vaiką. Individualaus pokalbio metu išsiaiškinsime jūsų lūkesčius ugdymo įstaigos atžvilgiu.
 • Jeigu kyla klausimų bet kuriuo priėmimo etapu, drąsiai mums skambinkite ir/arba rašykite. Mūsų tikslas – kuo geriau pažinti vieniems kitus.

Sutartys pasirašomos: 

 • po tėvų pokalbio su mokyklos administracija;
 • atlikus vaiko brandos ir žinių vertinimą (jeigu administracija nusprendžia, kad toks vertinimas yra būtinas);
 • 2017/2018 mokslo metais priimame mokinius į:
 • Į priešmokyklinio ugdymo klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 6-eri metai (gimę 2011 metais).
 • Į pirmą klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 7-eri metai (gimę 2010 metais).
 • Į antrą klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 8-eri metai (gimę 2009 metais).
 • Į trečią klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 9-eri metai (gimę 2008 metais).
 • Į ketvirtą klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 10 metų (gimę 2007 metais).

Į penktąją klasę priimami vaikai, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 11 metų (gimę 2006 metais). 

SVARBU!

Į priešmokyklinio ugdymo klasę gali būti priimami ir 2012 metais gimę vaikai, į pirmą klasę – ir 2011 metais gimę vaikai, o į antrąją – gimusieji 2010-aisiais, į trečiąją - gimusieji 2009-aisiais, į ketvirtąją - gimusieji 2008-aisiais. Jaunesnis vaikas priimamas, jei mokykloje yra vietų ir pateikiamos Pedagoginės psichologinės tarnybos vaiko brandos mokyklai išvados.

Reikalingi dokumentai (0-4 klasės)

Prašymas
Gimimo liudijimas
arba paso kopija
Sutartis
2 nuotraukos
Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a priešmokyklinukams, pirmokams, antrokams, trečiokams ir ketvirtokams);
Apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos (antrokams, trečiokams ir ketvirtokams).

Pagrindinis ugdymas (5-7 klasės)

Į mokestį įskaičiuota:

 • ugdymas pagal programą;
 • logopedo ir psichologo konsultacijos, socialinio pedagogo konsultacijos;
 • anglų kalbos mokymas tris kartus per savaitę imersijos principu;
 • antros ir trečios užsienio kalbos mokymas;
 • dailės mokymas;
 • muzikinis ugdymas;
 • kūno kultūros užsiėmimai.

Neformalaus ugdymo užsiėmimai:

Neformalaus ugdymo konkretaus užsiėmimo mokestį nustato užsiėmimo vadovas. 

Kiti mokesčiai:

 • stojamasis mokestis – 430 € (vienkartinis, negrąžinamas);
 • mokestis už vienos dienos maitinimą: priešpiečių užkandėlė - 0,87 € pietūs - 3,91 €, pavakariai - 1,01 €; alergiškiems vaikams, kuriems yra ruošiami specialūs patiekalai, taikomas papildomas 0,45 € antkainis pietums. 2017/2018 mokslo metų kainos dar nėra žinomos.
 • mokyklinės uniformos kaina (priklauso nuo to, kokius uniformos elementus pasirenkate); 
 • mokestis už išvykas (priklauso nuo išvykos kainos). Dvi per mėnesį. 

Priėmimo tvarka į pagrindinę mokyklą (5-7 klasė)

Mokyklos pasirinkimas – svarbus sprendimas šeimos gyvenime, todėl siekiame padėti pasirenkant ugdymo įstaigą, kuri labiausiai atitiktų jūsų šeimos poreikius.

Jeigu apsispręsite lankyti Karalienės Mortos mokyklą, pakviesime į individualų pokalbį ir jus, ir jūsų vaiką. Individualaus pokalbio metu išsiaiškinsime jūsų lūkesčius ugdymo įstaigos atžvilgiu.
Jeigu kyla klausimų bet kuriuo priėmimo etapu, drąsiai mums skambinkite ir/arba rašykite. Mūsų tikslas – kuo geriau pažinti vieniems kitus.

Į Karalienės Mortos mokyklos penktą klasę 2017/2018 mokslo metams priimami moksleiviai, baigę keturias klases (LR patvirtintą pradinio ugdymo pakopą), 2006 metais gimę vaikai.

Mokinių žinioms ir gebėjimams patikrinti organizuojamas egzaminas, kurį sudaro du etapai:

 • testas, kurio metu patikrinamos lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, informacinių technologijų, anglų kalbos žinios (pokalbis ir testas);
 • pokalbis su tėvais ir mokiniu.
 • Egzamino programos rengiamos remiantis bendrosiomis pradinio ugdymo programomis.

Sutartys pasirašomos:

 • po tėvų pokalbio su mokyklos administracija
 • atlikus vaiko brandos ir žinių vertinimą (jeigu administracija nusprendžia, kad toks vertinimas yra būtinas)

Į penktąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 11 metų (gimusius 2006 metais).

Į šeštąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 12 metų (gimusius 2005 metais).

Į septintąją klasę priimame vaikus, kuriems einamaisiais kalendoriniais metais sueis 13 metų (gimusius 2004 metais).

Reikalingi dokumentai (5-7 klasė)

Prašymas
Gimimo liudijimas
arba paso kopija
Sutartis
2 nuotraukos
Vaiko sveikatos pažymėjimas (forma Nr. 027-1/a)
Apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos
Keturių klasių baigimo pažymėjimas (būsimiems penktokams)

Dažniausiai užduodami klausimai

Kuo jūsų mokykla skiriasi iš kitų?

Karalienės Mortos mokykloje vyksta kontekstinis integruotas mokymas, akcentuojame užsienio kalbų, gamtos mokslų, technologijų ir emocinio intelekto ugdymą. Vadovaujamės aktyviais mokymo metodais, daug dėmesio skiriame kūrybiškumo bei kritinio mąstymo ugdymui.

Kaip vertinami mokinių pasiekimai ir pažanga?

Kartą per savaitę visi vaikai, naudodami savęs vertinimo priemones – temos mokymosi kontraktą ir asmeninį portfolio, pasitikrina ir įvertina savo pasiekimus ir pažangą: kas sekasi puikiai, o kur reikėtų pasistengti. Pažanga ir tobulėjimas aptariami su mokytoju, o jei reikia, ir su tėvais.

Kiek mokytojų dirba klasėje?

Kiekvienoje klasėje dirba pagrindinis klasės pedagogas ir vienas asistentas (su dviem klasėmis). Asistentas padeda įvairių užsiėmimų metu, lydi į išvykas ir organizuoja darbą nedidelėse grupėse. Kadangi vaikai lanko užsienio kalbos, muzikos, dailės, kūno kultūros, etikos/religijų istorijos (nuo pirmos klasės) ir kitas skirtingų sričių pamokas, pedagogai, dirbdami kartu su asistentais, gali efektyviau planuoti ir organizuoti visą šią veiklą.

Koks jūsų mokytojų išsilavinimas?

Visi Karalienės Mortos mokyklos mokytojai turi ikimokyklinio/priešmokyklinio ir/arba pradinio ugdymo pedagogo kvalifikaciją. Jie nuolat tobulinasi ne tik Lietuvoje, bet ir kitose tarptautinėse mokyklose. 2013–2014 mokslo metais mūsų mokykla bendradarbiavo su Rygos tarptautine mokykla.

Kiek užsienio kalbų mokote Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokykloje priešmokyklinėje klasėje imersijos būdu mokoma anglų kalbos, o antroje klasėje vaikai pradeda mokytis ir antrosios - prancūzų arba ispanų - užsienio kalbos.

Kokia pamokų trukmė?

Pamokos trukmę reguliuoja mokytojai, stebėdami vaikus, jų ritmą skirtingu dienos metu ir individualiai nuspręsdami, kiek laiko skirti konkrečios temos nagrinėjimui.

Ar užduodate vaikams namų darbų?

Ir taip, ir ne.
- Kiekvienas mokinys, kuris mokosi Karalienės Mortos mokykloje, kasdien privalo namuose skaityti bent 20 minučių;
- Tikime, jog vaikas į ugdymo programos turinį turi įsigilinti mokykloje, tad neužduodame įprastinių rutininių namų darbų. Mokiniams duodamos kūrybinės, kritišką mąstymą bei šeimos narių bendradarbiavimą skatinančios užduotys.
- Užsienio kalbos pedagogas(-ė) gali skirti namų užduočių, kurios įtvirtina mokykloje gautas žinias;
- Jeigu vaikas ar jo tėvai pageidauja papildomų individualių užduočių, atliekamų namuose, mokytojas mielai jas parengia.

Ar verčiate vaiką daryti/mokytis tai, ko jis nenori?

Karalienės Mortos mokykloje su vaikais aptariame ne tik jų teises, bet ir pareigas. Elgiamės su vaikais pagarbiai ir tokio paties elgesio tikimės iš jų. Kadangi keliame ugdymo(si) tikslus, turime visi drauge – pedagogai, mokiniai ir tėvai – siekti juos įgyvendinti. Suprantame, kad vidinė motyvacija veikia labiau nei išorinė, tad aiškinamės su vaikais mokslo svarbą, kad mokomės pirmiausia ne dėl aplinkinių (tėvų, pedagogų, senelių ir kt.), o dėl savęs. Žinoma, pasitaiko dienų, kai mokytis sudėtingiau nei įprasta, tačiau tikimės, jog kitą dieną vaikas išmoks tai, ko gal aną dieną nepavyko.

Kokių priemonių imatės, jei vaikas elgiasi netinkamai?

Karalienės Mortos mokykloje dirbame skatindami pozityvų elgesį, o už netinkamą sulaukiama pasekmių. Atsiradus netinkamo elgesio apraiškoms, ieškome sprendimo kartu su mokiniu, mokyklos specialistais ir šeima. Dėl pasikartojančio žalojančio (ir fiziškai, ir emociškai) elgesio bei šeimai atsisakius bendradarbiauti su mokykla, mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos.

Ar versite kairiarankį rašyti dešine ranka?

Ne. Manome, kad toks reikalavimas yra visiškai netinkamas XXI amžiaus mokykloje.

Kokia mokyklos pozicija dėl lytinio švietimo?

Apie lytinį švietimą reikia kalbėti atsižvelgiant į vaikų amžių. Lytinio švietimo pamokų neturime, tačiau su vaikais šnekame apie žmogaus kūną, jo funkcijas. Su vaikais būtina kalbėtis apie jų kūną, nes skatinamas teigiamas požiūris į save, vaikui suprantamai paaiškinama, kaip, kodėl ir kada kūnas gali keistis. Karalienės Mortos mokykloje su pradinių klasių mokiniais faktų kalba aiškinamės žmonių anatomiją, formuojame sveiką vaikų požiūrį į savo kūną, jo pokyčius, žmonių tarpusavio santykius, o į intymesnius klausimus prašome atsakyti tėvų, kuriems pagelbėti gali pedagogas ar mokyklos psichologas.

Ar mokykloje privaloma uniforma?

Taip. Kasdien privaloma dėvėti bent du uniformos elementus, vienas jų – švarkelis. Per šventes privaloma dėvėti visą uniformą: švarkelį, marškinėlius, kelnes, sijoną arba sarafaną.

Kokiais drabužiais galima keisti uniformos elementus?

- Vietoj dryžuotų mokyklinių marškinėlių gali būti kiti dryžuoti, tamsiai mėlyni arba balti marškinėliai;
- Vietoj mokyklinių kelnių galimos tamsiai mėlynos kelnės;
- Vietoj mokyklinio sijono/sarafano gali būti tamsiai mėlynas sijonas/sarafanas;
- Rekomenduojamos tamsiai mėlynos, juodos, pilkos pėdkelnės.

Ko vilkėti negalima?

Karalienės Mortos mokykloje draudžiama dėvėti drabužius su matomomis aplikacijomis ar reklamomis.

Ar atsižvelgiate į individualius mitybos poreikius?

Mūsų valgiaraščio ribose alergiškiems vaikams sudaromas individualus valgiaraštis. Jeigu šeima turi kitų pageidavimų, juos deriname individualaus susitikimo metu.

Ar reikia miegoti priešmokyklinėje klasėje?

Ne. Pas mus vaikai nemiega. Jeigu vaikas lieka pailgintos dienos grupėje, jis gali pailsėti rekreacinėje erdvėje ant čiužinio, tačiau miegui skirtų erdvių nėra.

Kokia mokslo metų trukmė?

37 savaitės.

Kada prasideda mokslo metai?

Mokslo metai Karalienės Mortos mokykloje prasideda rugsėjo mėnesio pirmąją dieną.

Kada baigiasi mokslo metai?

Karalienės Mortos mokykloje mokslo metai baigiasi birželio mėnesio antroje pusėje. Tiksli mokslo metų pabaiga skelbiama kiekvienų mokslo metų rugsėjo pirmąją. 2015–2016 mokslo metų pabaiga – birželio 27 diena.

Kada atostogauja priešmokyklinės klasės vaikai?

Priešmokyklinės klasės mokiniai atostogauja tuo pačiu metu, kaip ir pradinių klasių mokiniai.

Ar organizuojate dienos stovyklas atostogų metu?

Taip. Jos organizuojamos už papildomą mokestį. Stovykloje vyksta ugdomoji veikla, tačiau ji labiau orientuota į laiko praleidimą, kad vaikui būtų smagu, įdomu, jis galėtų pailsėti, atsipalaiduoti, o po to vėl sėkmingai kibtų į mokslus.

Koks mokyklos darbo laikas?

Mokykla dirba nuo 8.15 iki 15.00.
Nuo 7.30 iki 8.15 veikia rytinė pailgintos dienos grupė (už papildomą mokestį).
Nuo 15.00 iki 18.00 veikia popietinė pailgintos dienos grupė (už papildomą mokestį).
Atostogų metu mokykla nedirba. Jeigu yra pageidaujančių, atostogų metu vyksta dienos stovykla.