Stipendija

Džiaugiamės, kad kasmet mūsų mokyklos šeima auga, suteikdama galimybę tobulėti vis daugiau vaikų. Stebėdami jų pasiekimus, esame tikri: ugdydami kūrybingas, tvirtas, drąsias, jautrias ir pagarbias asmenybes, kasdien po truputį keičiame Lietuvą.

Moksleivių sąrašus kasmet papildome – todėl naujais mokslo metais galima tikėtis dar daugiau gerų emocijų, šypsenų ir juoko. Tačiau šie artėjantys mokslo metai bus ypatingi – pirmą kartą Karalienės Mortos mokykla kviečia registruotis ir teikti paraiškas šeimas, kurios neturi galimybės sumokėti už vaikų mokslą privačioje mokykloje.

Esame šiuolaikiška, atvira, akredituota Kembridžo (Cambridge) mokykla, atitinkanti aukštus tarptautinės mokyklos standartus – tad norime suteikti galimybę joje mokytis motyvuotiems, ambicingiems vaikams, nusipelniusiems geriausio išsilavinimo.

Bus suteikiamos dviejų tipų stipendijos: pradinės mokyklos (kuri galios, kol vaikas baigs pirmąsias 4-ias klases) ir pagrindinės mokyklos (kuri galios, kol vaikas baigs 8-ias klases). Moksleivis, baigęs pradinę mokyklą ir atitinkantis visus kriterijus, turės galimybę stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) pratęsti.

Norintys gauti stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) iki gegužės 31 d. Karalienės Mortos mokyklai el. paštu stipendija@kmmokykla.lt turi pateikti laisvos formos prašymą, tėvų motyvacinį laišką ir Vekslerio intelekto testo vertinimą. Į tolesnį etapą patekę vaikai laikys bendrųjų gebėjimų testą, o paskutiniame etape šeimos lauks pokalbis su mokyklos atstovais.

Sąlygos stipendijai gauti

KARALIENĖS MORTOS MOKYKLOS STIPENDIJŲ (UGDYMO MOKESČIO NUOLAIDOS) SKYRIMO NUOSTATAI

1. UAB "Karalienės Mortos mokykla" (toliau – KMM) nuo 2017/2018 mokslo metų suteiks ugdymo mokesčio nuolaidą moksleiviams, motyvuotai siekiantiems visapusio išsilavinimo ir neturintiems galimybės pilnai mokėti už ugdymą Karalienės Mortos mokykloje.

2. KMM šiuose nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteiks ugdymo mokesčio nuolaidas pradinės (1-4 klasės) mokyklos moksleiviams ir pagrindinės (5-8 klasės) mokyklos moksleiviams. Konkretų pradinės ir pagrindinės mokyklos moksleivių skaičių, kuriems bus suteikiamos ugdymo mokesčio nuolaidos, vienašališkai nustato KMM savo nuožiūra.

3. Pradinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų / globėjų pasirašyta bendrojo pradinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pradinę mokyklą (4 klasę). Pvz., jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pradinės mokyklos pirmokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Jei KMM pradinės mokyklos nuolaida bus suteikta ketvirtokui, ji bus taikoma vienerius metus ir t.t. Per nurodytą laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

4. Pagrindinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pagrindinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pagrindinę mokyklą (8 klasę). Pvz., jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos penktokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo penktos iki aštuntos klasės. Jei ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos septintokui, ji bus taikoma dvejus metus ir t.t. Per nurodytą laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

5. KMM ugdymo mokesčio nuolaidos suteikimas reiškia, kad už moksleivio ugdymą jo tėvai / globėjai turės mokėti fiksuotą 100 eurų per mėnesį (arba 1000 eurų per mokslo metus) mokestį, o likusiai ugdymo mokesčio daliai KMM suteikia nuolaidą, todėl ji nėra mokama. Visais atvejais nuolaida yra suteikiama tik ugdymo mokesčiui ir nėra taikoma kitoms moksleiviui KMM teikiamoms paslaugoms, už kurias yra mokama visa kaina.

6. Pretenduoti gauti KMM pradinės bei pagrindinės mokyklos ugdymo mokesčio nuolaidas gali vaikai, kurie 2017/2018 mokslo metais pradės lankyti:

a. pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją ir septintąją klases Vilniuje;

b. pirmąją, antrąją ir trečiąją klases Kaune;

c. pirmąją ir antrąją klases Klaipėdoje.

7. Pretenduojančių gauti KMM pradinės ir / ar pagrindinės mokyklos ugdymo mokesčio nuolaidas vaikų tėvai / globėjai turi iki 2017 metų gegužės 31 d. imtinai el. paštu stipendija@kmmokykla.lt pateikti KMM komisijai prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą (laisva forma, nurodant miestą ir klasę, kurią vaikas lankys), motyvacinį laišką ir vaiko intelektinių gebėjimų įvertinimą pagal Lietuvoje naudojamą standartizuotą metodiką WISC-III (Vekslerio intelekto skalė vaikams).

8. Įvertinusi gautus prašymus, KMM komisija iki 2017 metų birželio 6 d. imtinai prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, kurie pretendentai pateko į antrąjį atrankos etapą.

9. Antrojo atrankos etapo dalyviai 2017 metų birželio 6 d. KMM padaliniuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje laikys bendrųjų gebėjimų vertinimo testą.

10. Įvertinusi testo rezultatus, KMM komisija iki 2017 metų birželio 14 d. imtinai prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, kurie pretendentai pateko į trečiąjį atrankos etapą.

11. Trečiojo atrankos etapo dalyviai ir jų tėvai / globėjai bus kviečiami individualiam pokalbiui su KMM komisija.

12. Įvertinusi individualius pokalbius, KMM komisija iki 2017 metų liepos 1 d. imtinai prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, kuriems pretendentams galės būti taikoma KMM ugdymo mokesčio nuolaida.

13. KMM ugdymo mokesčio nuolaidą gavusių vaikų tėvai / globėjai privalės iki 2017 metų liepos 5 d. imtinai pasirašyti KMM nustatytos formos ir turinio ugdymo paslaugų sutartį su KMM.

14. Šių nuostatų 7 - 12 p. nurodytos KMM komisijos sudėtį savo nuožiūra nustato KMM. Prašymų dėl ugdymo mokesčio nuolaidos suteikimo (7 - 8 p.), bendrųjų gebėjimų testo (9 - 10 p.) ir individualaus pokalbio (11 - 12 p.) įvertinimo metodiką ir tvarką savo nuožiūra nustato KMM.

15. Moksleivio tėvai / globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 7 p. nurodytą prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą, kartu patvirtina, jog sutinka, kad KMM naudotų jų atstovaujamo moksleivio asmens ir pasiekimų duomenis jo gebėjimų įvertinimo tikslu.

16. Moksleivio tėvai / globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 7 p. nurodytą prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą, kartu patvirtina, jog su šiais nuostatais susipažino ir su jais sutinka.

Bendrųjų gebėjimų vertinimo testo rezultatai nekomentuojami, testai nerodomi, nekopijuojami ir moksleivių tėvams / globėjams neišduodami. KMM komisija apie priimtus sprendimus tėvus / globėjus informuos tik asmeniškai el. paštu. Priimti sprendimai nekomentuojami, informacija telefonu neteikiama.