Mūsų tikslas - užauginti kartą, kuri sieks mokytis visą gyvenimą!

STEIGĖJA

DR. AUSTĖJA LANDSBERGIENĖ

“Visos mokyklos visame pasaulyje iš esmės siekia tų pačių tikslų, tačiau būdai, kaip to siekiama, yra labai įvairūs.

Žinios yra labai svarbu. Žinios yra įrankis, kuris mums padeda realizuoti savo gebėjimus. Tačiau jei neturėsime gebėjimų, jokios žinios nepadės. Gebėjimai ir vidinė motyvacija yra tai, ko labiausiai reikia XXI amžiaus vaikui.

Vaikai, kurie šiandien tik pradeda mokytis mokykloje, ją baigę rinksis tokias profesijas, apie kurias net neįsivaizduojame. Kaip mes galime juos paruošti ateičiai, apie kurią nieko nežinome?

Tikiu, kad vienintelis būdas paruošti ateičiai yra paruošti juos laisvais, drąsiais, kūrybingais, kritiškai mąstančiais ir tikinčiais, kad visas pasaulis yra jų rankose. Tokie vaikai, manau, gebės panaudoti įgytas žinias, nebijos kaitos ir drąsiai ieškos sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria.

Toks yra Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.”

Vertybės

Mokyklos vertybės - kuo mes tikime, kokiais esame kiekvieną dieną ir ko tikimės iš kitų. Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.

StipendijaKaralienės Mortos mokyklos stipendija

Džiaugiamės, kad kasmet mūsų mokyklos bendruomenė auga, suteikdama galimybę tobulėti vis daugiau vaikų. Stebėdami jų pasiekimus, esame tikri: ugdydami kūrybingas, tvirtas, drąsias, jautrias ir pagarbias asmenybes, kasdien po truputį keičiame Lietuvą.

Moksleivių sąrašus kasmet papildome – kiekvienais naujais mokslo metais sulaukiame dar daugiau gerų emocijų, šypsenų ir juoko. Norėdami, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę mokytis vienoje iš pažangiausių ir moderniausių Lietuvos mokyklų, nuo 2017/2018 mokslo metų skiriame stipendijas (nuolaidą ugdymo mokesčiui) motyvuotoms siekti visapusio išsilavinimo šeimoms, kurios neturi galimybės sumokėti už ugdymą privačioje mokykloje.

Ugdymo mokesčio nuolaidos skyrimo 2018/2019 mokslo metams nuostatai

UAB “KARALIENĖS MORTOS MOKYKLA” UGDYMO MOKESČIO NUOLAIDOS SKYRIMO 2018/2019 mokslo metams NUOSTATAI

1. UAB Karalienės Mortos mokykla (toliau – KMM) suteikia ugdymo mokesčio nuolaidą mokiniams, motyvuotai siekiantiems visapusio išsilavinimo ir neturintiems galimybės pilnai mokėti už ugdymą Karalienės Mortos mokykloje.

2. KMM šiuose nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteiks ugdymo mokesčio nuolaidas pradinės (1-4 klasės) mokyklos moksleiviams ir pagrindinės (5-8 klasės) mokyklos moksleiviams. Konkretų pradinės ir pagrindinės mokyklos moksleivių skaičių, kuriems bus suteikiamos ugdymo mokesčio nuolaidos, vienašališkai nustato KMM savo nuožiūra.

3. Pradinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pradinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pradinę mokyklą (4 klasę). Pvz. jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pradinės mokyklos pirmokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Jei KMM pradinės mokyklos ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta ketvirtokui, ji bus taikoma vienerius metus ir t.t. Per nurodyta laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

4. Pagrindinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pagrindinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pagrindinę mokyklą (8 klasę). Pvz. jeigu ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos penktokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo penktos iki aštuntos klasės. Jei ugdymo mokesčio nuolaida bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos septintokui, ji bus taikoma dvejus metus ir t.t. Per nurodytą laikotarpį nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

5. KMM ugdymo mokesčio nuolaidos suteikimas reiškia, kad už moksleivio ugdymą jo tėvai/globėjai turės mokėti fiksuotą 100 eurų per mėnesį (arba 1000 eurų per mokslo metus) mokestį, o likusiai ugdymo mokesčio daliai KMM suteikia nuolaidą, todėl ji nėra mokama. Visais atvejais nuolaida yra suteikiama tik ugdymo mokesčiui ir nėra taikoma kitoms moksleiviui KMM teikiamoms paslaugoms, už kurias yra mokama visa kaina.

6. Pretenduoti gauti KMM pradinės bei pagrindinės mokyklos ugdymo mokesčio nuolaidas gali vaikai, kurie 2018/2019 mokslo metais pradės lankyti:

a. pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją, septintąją ir aštuntąją klases Vilniuje;

b. pirmąją, antrąją, trečiąją ir ketvirtąją klases Kaune;

c. pirmąją, antrąją ir trečiąją klases Klaipėdoje.

7. Pretenduojančių gauti KMM pradinės ir/ar pagrindinės mokyklos ugdymo mokesčio nuolaidas vaikų tėvai/globėjai turi iki 2018 metų gegužės 15 d. imtinai el. paštu stipendija@kmmokykla.lt pateikti KMM komisijai prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą (laisva forma, nurodant miestą ir klasę, kurią vaikas lankys), motyvacinį laišką ir vaiko intelektinių gebėjimų įvertinimą pagal Lietuvoje naudojamą standartizuotą metodiką WISC-III (Vekslerio intelekto skalė vaikams).

8. Įvertinusi gautus prašymus, KMM komisija iki 2018 m. gegužės 25 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, kurie pretendentai pateko į antrąjį atrankos etapą.

9. Antrojo atrankos etapo dalyviai 2018 metų birželio 2 d. KMM padaliniuose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje laikys bendrųjų gebėjimų vertinimo testą.

10.  Įvertinusi testo rezultatus KMM komisija iki 2018 m. birželio 11 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, kurie pretendentai pateko į trečiąjį atrankos etapą.

11.  Trečiojo atrankos etapo dalyviai ir jų tėvai/globėjai bus kviečiami individualiam pokalbiui su KMM komisija.

12.  Įvertinusi individualius pokalbius, KMM komisija iki 2018 m. liepos 1 d. imtinai,  prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, kuriems pretendentams galės būti taikoma KMM ugdymo mokesčio nuolaida.

13.  KMM ugdymo mokesčio nuolaidą gavusių vaikų tėvai/globėjai privalės iki 2018 m. liepos 5 d. imtinai pasirašyti KMM nustatytos formos ir turinio ugdymo paslaugų sutartį su KMM.

14.  Šių nuostatų 7 – 12 p. nurodytos KMM komisijos sudėtį savo nuožiūra nustato KMM. Prašymų dėl ugdymo mokesčio suteikimo (7 – 8 p.), bendrųjų gebėjimo testo (9 – 10 p.) ir individualaus pokalbio (11 – 12 p.) įvertinimo metodiką ir tvarką savo nuožiūra nustato KMM.

15.  Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 7 p. nurodytą prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą, kartu patvirtina, jog sutinka, kad KMM naudotų jų atstovaujamo moksleivio asmens ir pasiekimų duomenis, jo gebėjimų įvertinimo tikslu.

16.  Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 7 p. nurodytą prašymą gauti KMM ugdymo mokesčio nuolaidą, kartu patvirtina, jog su šiais nuostatais susipažino ir su jais sutinka.

Bendrųjų gebėjimų vertinimo testo rezultatai nekomentuojami, testai nerodomi, nekopijuojami ir moksleivių tėvams/ globėjams neišduodami. KMM komisija apie priimtus sprendimus tėvus/globėjus informuos tik asmeniškai el. paštu. Priimti sprendimai nekomentuojami, informacija telefonu neteikiama.

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
KLAIPĖDAKLAIPĖDA
Cover3
©2019 Karalienės Mortos mokykla