Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS

Mūsų tikslas - užauginti kartą, kuri sieks mokytis visą gyvenimą!

STEIGĖJA

DR. AUSTĖJA LANDSBERGIENĖ

“Visos mokyklos visame pasaulyje iš esmės siekia tų pačių tikslų, tačiau būdai, kaip to siekiama, yra labai įvairūs.

Žinios yra labai svarbu. Žinios yra įrankis, kuris mums padeda realizuoti savo gebėjimus. Tačiau jei neturėsime gebėjimų, jokios žinios nepadės. Gebėjimai ir vidinė motyvacija yra tai, ko labiausiai reikia XXI amžiaus vaikui.

Vaikai, kurie šiandien tik pradeda mokytis mokykloje, ją baigę rinksis tokias profesijas, apie kurias net neįsivaizduojame. Kaip mes galime juos paruošti ateičiai, apie kurią nieko nežinome?

Tikiu, kad vienintelis būdas paruošti ateičiai yra paruošti juos laisvais, drąsiais, kūrybingais, kritiškai mąstančiais ir tikinčiais, kad visas pasaulis yra jų rankose. Tokie vaikai, manau, gebės panaudoti įgytas žinias, nebijos kaitos ir drąsiai ieškos sprendimų problemoms, su kuriomis susiduria.

Toks yra Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.”

Organizacijos etikos kodeksas

Vaikystės sodas ir Karalienės Mortos mokykla (toliau – Organizacija) yra inovatyvi, kūrybinga, socialiai atsakinga, skaidri bei etiška Organizacija. Įsipareigodami laikytis aukštų standartų, siekiame kurti kokybiškas ugdymo paslaugas, suteikti galimybę gauti globalų išsilavinimą kuo daugiau vaikų, auginti asmenybes, pasaulio piliečius bei įdarbinti savo srities profesionalus.
Organizacija remiasi žemiau išvardintomis pamatinėmis vertybėmis, taip užtikrindama profesionalią ir kokybišką veiklą. Šios pamatinės vertybės ir principai yra pagrindas visiems mūsų veiksmams, sprendimams ir santykiams, darbuojantis tikslų įgyvendinimo kryptimi, o taip pat užtikrinant vaikų, kuriuos ugdome drauge su tėvais, tobulėjimą. Šis Organizacijos etikos kodeksas taikomas visiems, kurie yra įdarbinti, sudarę sutartis arba kokiu nors kitu formaliu būdu yra susiję su organizacija. Jis parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, kitais teisės aktais, Organizacijos vidaus tvarkomis bei taisyklėmis.

Sąžiningumas 

Organizacija laikosi sąžiningo verslo principų: veikiame skaidriai ir patikimai, atskirdami viešuosius ir privačiuosius interesus. Laiku ir sąžiningai mokame mokesčius, netoleruojame nesąžiningo elgesio, įstatymų pažeidinėjimo, korupcijos, kyšių, papirkinėjimo, finansinių interesų siekimo atliekant darbines funkcijas. Sąžiningumo - kaip vienos iš kertinių vertybių - tikimės ir iš mus supančios aplinkos.

Skaidrumas

Organizacijos santykiai su darbuotojais, klientais, partneriais ir visa supančia aplinka yra pagrįsti abipusiu atvirumu, tolerancija ir įsipareigojimų vykdymu. Laikomės korupcijos prevencijos įstatymų ir taisyklių.
Mes griežtai nesiūlome ir nepriimame grynųjų pinigų, brangių dovanų ar svetingumo, kuriuo siekiama paskatinti priimti vienokį ar kitokį sprendimą ar už jį atsilyginti. Dėmesys, bendradarbiavimas, atvirumas ir bendrystė - geriausia padėka tiek mums patiems, tiek mus supančiai aplinkai.

Reputacija

Vykdydami veiklą konkurencingoje aplinkoje, nesiekiame konkurencinio pranašumo neteisėtomis ar neetiškomis priemonėmis, o santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo bei abipusės pagarbos principais. Tokį elgesį labai vertiname ir to paties tikimės iš konkurentų. 

Etiškas elgesys

Organizacijoje ir mus supančioje aplinkoje elgiamės dalykiškai: esame korektiški, mandagūs, laikomės bendravimo etikos taisyklių bei elgiamės taip, kad jokie veiksmai nepakenktų įmonės dalykinei reputacijai. Skatiname iniciatyvas, atviras diskusijas, bendradarbiavimą su mus supančia aplinka, bendruomene, valstybės institucijomis ir partneriais. 

Tikime, kad laikydamiesi etiško elgesio normų ne tik mokyklų, sodelių teritorijose, bet ir vaikštant gatvėmis, naudojantis viešuoju transportu, vairuojant automobilį, paspirtuką, dviratį ar kitą transporto priemonę rodome teisingą ir gražų pavyzdį, kuriuo siekiame užkrėsti ir mus supančią aplinką. 

Aplinka

Kasdieninėje veikloje, mus supančioje aplinkoje atsakingai tausojame gamtos išteklius, žaliavas, energiją. Kruopščiai renkamės, perkame ir naudojame produktus. Užtikriname tinkamą veikloje susidarančių atliekų tvarkymą, skatiname visą savo Organizacijos bendruomenę taupiai naudoti energijos išteklius ir tausoti aplinką, netoleruojame šiukšlinimo tiek mūsų teritorijoje, tiek ir visur kitur. Savo kasdieninėje aplinkoje dalinamės ir pritaikome jau panaudotus daiktus įvairioms veikloms.
Vykdydami savo veiklą, vadovaujamės tvaraus verslo principais, puoselėjame gerą ir saugią kaimynystę, esame patikimi partneriai ir aktyvūs visuomeninio gyvenimo dalyviai. Remiame ir prisidedame prie vietinių, nacionalinių ir  aplinkosauginių iniciatyvų, patys organizuojame aplinkos tvarkymą bei skatiname prie to prisidėti kitus. 

Saugumas ir sveikata

Imamės prevencinių priemonių užtikrinti savo bendruomenės saugą bei sveikatą nuolat pagal naujausias rekomendacijas atnaujindami saugaus darbo taisykles, periodiškai organizuodami mokymus, dedami visas nuo Organizacijos galimybių priklausančias pastangas, kad visi kuo mažiau patirtume streso ir jaustumėmės saugūs tiek psichologiškai, tiek ir fiziškai.

Skatiname, mokome valgyti sveiką, subalansuotą maistą, vengiame cukraus. Savo teritorijose įrengiame, puoselėjame miesto sodą, kuriame bendruomenės nariai augina daržoves, prieskonius, vaisius. Kviečiame ir palaikome aktyviai judančius nuo pačių jauniausių bendruomenės narių iki vadovų.

Tobulėjimo kultūra

Bendruomenės dalyviai aktyviai domisi naujausiais tyrimais, tarpusavyje dalinasi gautomis žiniomis, patirtimi, kompetencijomis, rengia arba dalyvauja mokymuose, konferencijose, mokslinėje veikloje. Skatiname ir palaikome, kai jaunieji bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja konkursuose, olimpiadose, turnyruose, konferencijose ir džiugina puikiais pasiekimais. 
Kiekvienas atsakingai atliekame savo pareigas ir esame pasiruošę bendradarbiauti bei padėti visiems.

Asmens privatumo ir jo duomenų saugumas

Duomenis tvarkome užtikrindami jų privatumą, saugumą ir konfidencialumą bei parinkdami tinkamas technines ir organizacines priemones, kurios apsaugo duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo, sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo.

Vertybės

Mokyklos vertybės - kuo mes tikime, kokiais esame kiekvieną dieną ir ko tikimės iš kitų. Karalienės Mortos mokyklos tikslas - kūrybingos, tvirtos, drąsios, jautrios ir pagarbios asmenybės ugdymas.

StipendijaKaralienės Mortos mokyklos stipendija

Džiaugiamės, kad kasmet mūsų mokyklos bendruomenė auga, suteikdama galimybę tobulėti vis daugiau vaikų. Stebėdami jų pasiekimus, esame tikri: ugdydami kūrybingas, tvirtas, drąsias, jautrias ir pagarbias asmenybes, kasdien po truputį keičiame Lietuvą.

Moksleivių sąrašus kasmet papildome – kiekvienais naujais mokslo metais sulaukiame dar daugiau gerų emocijų, šypsenų ir juoko. Norėdami, kad kuo daugiau vaikų turėtų galimybę mokytis vienoje iš pažangiausių ir moderniausių Lietuvos mokyklų, nuo 2017/2018 mokslo metų skiriame stipendijas (nuolaidą ugdymo mokesčiui) motyvuotoms siekti visapusio išsilavinimo šeimoms, kurios neturi galimybės sumokėti už ugdymą privačioje mokykloje.

KMM stipendijos skyrimo 2022/2023 mokslo metams nuostatai

KARALIENĖS MORTOS MOKYKLOS STIPENDIJOS (UGDYMO MOKESČIO NUOLAIDOS) SKYRIMO 2022/2023 mokslo metams NUOSTATAI

1. Karalienės Mortos mokykla (toliau - KMM) 2022/2023 mokslo metams suteiks stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) mokiniams, motyvuotai siekiantiems visapusio išsilavinimo ir neturintiems galimybės pilnai mokėti už ugdymą Karalienės Mortos mokykloje.

2. KMM šiuose nuostatuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka suteiks stipendijas (ugdymo mokesčio nuolaidą) pradinės mokyklos (1-4 klasės), pagrindinės mokyklos (5-8 klasės), gimnazijos (9-12 klasės) moksleiviams. Konkretų moksleivių skaičių, kuriems bus suteikiama stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida), vienašališkai nustato KMM savo nuožiūra.

3. Pradinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pradinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pradinę mokyklą (4 klasę). Pvz. jeigu stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) bus suteikta KMM pradinės mokyklos pirmokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo pirmos iki ketvirtos klasės. Jei KMM pradinės mokyklos stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) bus suteikta ketvirtokui, ji bus taikoma vienerius metus ir t.t. Per nurodytą laikotarpį ugdymo mokesčio nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

4. Pagrindinės mokyklos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta bendrojo pagrindinio ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM pagrindinę mokyklą (8 klasę). Pvz. jeigu stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos penktokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo penktos iki aštuntos klasės. Jei stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) bus suteikta KMM pagrindinės mokyklos septintokui, ji bus taikoma dvejus metus ir t.t. Per nurodytą laikotarpį ugdymo mokesčio nuolaida moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

5. Gimnazijos moksleiviui suteikta ugdymo mokesčio nuolaida jam bus taikoma tol, kol galios KMM ir moksleivio tėvų pasirašyta ugdymo paslaugų teikimo sutartis, bet ne ilgiau nei moksleivis baigs KMM mokyklą (12 klasę). Pvz. jeigu stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) bus suteikta KMM gimnazijos mokyklos devintokui, ji bus taikoma ketverius metus – nuo devintos iki dvyliktos klasės. Jei stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) bus suteikta KMM gimnazijos vienuoliktokui, ji bus taikoma dvejus metus. Per nurodytą laikotarpį stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida) moksleiviui taikoma tik tuo atveju, jeigu moksleivis viso mokymosi KMM metu savo elgesiu nepažeidžia mokyklos vidaus tvarkos taisyklių.

6. KMM stipendijos (ugdymo mokesčio nuolaidos) suteikimas reiškia, kad už moksleivio ugdymą jo tėvai/globėjai turės mokėti 60 eurų vienkartinį stojamąjį mokestį ir fiksuotą 120 eurų per mėnesį (arba 1200 eurų per mokslo metus) mokestį, o likusiai ugdymo mokesčio daliai KMM suteikia nuolaidą, todėl ji nėra mokama. Visais atvejais nuolaida yra suteikiama tik ugdymo mokesčiui ir nėra taikoma kitoms moksleiviui KMM teikiamoms paslaugoms, už kurias yra mokama visa kaina.

7. Pretenduoti gauti KMM pradinės, pagrindinės mokyklos bei gimnazijos stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) gali vaikai, kurie 2022/2023 mokslo metais pradės lankyti:
- pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją, septintąją, aštuntąją, devintąją, dešimtąją ir vienuoliktą klases Vilniuje;
- pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją, septintąją ir aštuntąją klases Kaune.

8. Pretenduojantys gauti KMM stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) vaikų tėvai/ globėjai turi užpildyti registracijos anketą. Užsiregistravusieji anketoje nurodytu el. pašto adresu gaus detalią informaciją apie tolimesnę dokumentų teikimo tvarką.  Registracijos anketą galima užpildyti paspaudus šią nuorodą – Registracijos anketa.

9. I Etapas. Pretenduojančių gauti KMM stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) vaikų tėvai/ globėjai turi iki 2022 metų balandžio 10 d. imtinai el. paštu stipendija@kmmokykla.lt pateikti KMM komisijai:
- prašymą gauti KMM stipendiją (laisva forma, nurodant miestą ir klasę, kurią vaikas lankys); 
- šeimos prisistatymą laisva forma (pageidautina trumpas vaizdo įrašas) ir motyvacinius laiškus (atskirai vaiko ir tėvų/ globėjų);
- vaiko sveikatos pažymą;
- vaiko pasiekimų vertinimą (praėjusių mokslo metų metinį visų dalykų vertinimą ir einamųjų mokslo metų visų dalykų vertinimus. Jei vaikas ankstesniais metais lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą, pateikiamas laisva forma parengtas gebėjimų vertinimas);
- pagrįsti finansinės paramos poreikį užpildant Šeimos finansinės padėties anketą.

10. Įvertinusi gautus dokumentus, KMM komisija iki 2022 m. balandžio 12 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentas pateko į antrąjį atrankos etapą.

11. II Etapas. Antrojo atrankos etapo dalyviai nuo 2022 metų balandžio 20 d. bus kviečiami KMM padaliniuose Vilniuje ir Kaune laikyti bendrųjų gebėjimų vertinimo testą. 

12. Įvertinusi testo rezultatus KMM komisija iki 2022 m. gegužės 2 d. imtinai, prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentas pateko į trečiąjį atrankos etapą.

13. III Etapas. Trečiojo atrankos etapo dalyviai ir jų tėvai/ globėjai bus kviečiami individualiam pokalbiui su KMM komisija. Pokalbiai bus organizuojami 2022 m. gegužės 10-13 dienomis iš anksto suderintu laiku. Trečiam etapui šeima turi iki 2022 metų gegužės 10 d. imtinai el. paštu stipendija@kmmokykla.lt pateikti KMM komisijai:
- finansinius dokumentus (tėvų/ globėjų 2020 metų pajamų ir turto deklaracijos išrašus iš Valstybinių institucijų);
- stojantiems į 1, 2, 3, 4, 5 klases intelektinių gebėjimų įvertinimą pagal Lietuvoje naudojamą standartizuotą metodiką WISC-III (Vekslerio intelekto skalė vaikams).

14. Įvertinusi individualius pokalbius, KMM komisija iki 2022 m. gegužės 23 d. imtinai,  prašyme nurodytu el. paštu asmeniškai informuos, ar pretendentui galės būti taikoma KMM stipendija (ugdymo mokesčio nuolaida).

15. KMM stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą) gavusių vaikų tėvai/ globėjai privalės iki 2022 m. gegužės 31 d. imtinai pasirašyti KMM nustatytos formos ir turinio ugdymo paslaugų sutartį su KMM.

16. KMM komisijos sudėtį savo nuožiūra nustato KMM. Prašymų dėl stipendijos (ugdymo mokesčio nuolaidos) suteikimo, bendrųjų gebėjimo testo, pateiktų dokumentų ir individualaus pokalbio įvertinimo metodiką ir tvarką savo nuožiūra nustato KMM.

17. Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 9 p. nurodytą prašymą gauti KMM stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą), kartu patvirtina, jog sutinka, kad KMM naudotų jų atstovaujamo moksleivio asmens ir pasiekimų duomenis jo gebėjimų įvertinimo tikslu.

18. Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 9 p. ir 13 p. nurodytus dokumentus, kartu patvirtina, jog sutinka, kad KMM naudotų šiuos duomenis moksleivio gebėjimų vertinimo tikslu ir finansinės paramos poreikio pagrįstumo vertinimo tikslu. KMM garantuoja pateiktų dokumentų konfidencialumą ir sunaikinimą po sprendimo priėmimo.

19. Moksleivių tėvai/ globėjai, pateikdami KMM šių nuostatų 9 p. ir 13 p. nurodytą prašymą gauti KMM stipendiją (ugdymo mokesčio nuolaidą), kartu patvirtina, jog su šiais nuostatais susipažino ir su jais sutinka.


Bendrųjų gebėjimų vertinimo testo rezultatai nekomentuojami, testai nerodomi, nekopijuojami ir moksleivių tėvams/ globėjams neišduodami. KMM komisija apie priimtus sprendimus tėvus/globėjus informuos tik asmeniškai el. paštu. Priimti sprendimai nekomentuojami, informacija telefonu neteikiama.

 

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2022 Karalienės Mortos mokykla