Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

Ugdymas virtualioje erdvėje

Ugdymas virtualioje erdvėje

Šeimoms, kurios nori ugdyti vaiką Karalienės Mortos mokykloje, tačiau neturi galimybių dėl gyvenamosios vietos, suteikiame galimybę lankyti mokyklą nuotoliniu būdu, t.y. vaikas dalyvauja pamokose ir kitose mokyklos veiklose, tačiau ne realiai klasėje, o prisijungęs nuotoliniu būdu iš namų.


Ir visa mokyklos bendruomenė ne visada gali susitikti mokykloje - kartais mokiniai ir mokytojai susitinka ne klasėse, o virtualioje erdvėje. Mokiniai pagal ugdymui virtualioje erdvėje adaptuotą tvarkaraštį dalyvauja mokytojų tiesioginėse pamokose bei mokosi savarankiškai, konsultuojasi su mokytojais tuomet, kai turi papildomų klausimų.

Mokomės kiekvieną dieną. Džiaugiamės matydami, kad kiekvienas bendruomenės narys žengia į priekį vis naujas erdves paversdamas savo komforto zona.

Apie UVE Karalienės Mortos mokykloje

UVE (ugdymas virtualioje erdvėje) vyksta:

- sinchroniškai (tiesioginės pamokos, kai vienu metu prisijungia mokytojas ir mokiniai);

- nesinchroniškai (įrašytos pamokos, kurias mokiniai turi peržiūrėti);

- savarankiškai (mokiniams duodamos užduotys, kurias jie turi atlikti iki numatyto termino);

- grupės/ individualios konsultacijos (jei mokinys susiduria su iššūkiais).

 

Perkeldami ugdymą į virtualią erdvę Karalienės Mortos mokykloje siekiame:

- nuspėjamumo ir tęstinumo: naudojamės tais programiniais įrankiais, kuriuos jau esame išbandę;

- prioritetų: koncentruojamės į esminius ugdymo tikslus;

- pusiausvyros: stengiamės palaikyti pusiausvyrą tarp prie ekranų praleidžiamo laiko ir kitokių mokymosi formų;

- gerovės: skatiname kiekvieną dieną skirti laiko sportui ar šokiui, bendravimui ir asmeniniams poreikiams;

- kantrybės: mokomės visi žingsnis po žingsnio, nepasiduodame susidūrę su sunkumais ir nepanikuojame. 

Dažnai užduodami klausimai apie ugdymą nuotoliniu būdu

Kas yra nuotolinis ugdymas Karalienės Mortos mokykloje? 

Šeimoms, kurios nori ugdyti vaiką Karalienės Mortos mokykloje, tačiau neturi galimybių dėl gyvenamosios vietos, suteikiame galimybę lankyti mokyklą nuotoliniu būdu, t.y. vaikas dalyvauja pamokose ir kitose mokyklos veiklose, tačiau ne realiai klasėje, o prisijungęs nuotoliniu būdu iš namų.

Kas gali mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokykloje nuotoliniu būdu gali mokytis 3 klasės ir vyresni mokiniai.

Kodėl mokymasis nuotoliniu būdu galimas tik nuo 3 klasės?

Karalienės Mortos mokykloje siekiame, kad vaikas ugdytų(-si) savarankiškumą ir suprastų, kad jis pats yra atsakingas už savo mokymąsi ir išmokimą. Mokymasis nuotoliniu būdu reikalauja iš vaiko ypatingos atsakomybės, akademinių gebėjimų bei mokėjimo naudotis technologijomis, todėl tikime, kad būdamas 9-erių metų vaikas geba savarankiškai naudotis informacinėmis technologijomis, perskaityti užduotį ir ją atlikti.

Kaip vyksta mokinio priėmimas mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Jei domitės galimybe leisti vaiką į Karalienės Mortos mokyklą ir norite pasirinkti ugdymą nuotoliniu būdu, susisiekite su už priėmimą atsakingu darbuotoju tel. 8 699 84201. Priėmimo koordinatorius pakvies Jūsų šeimą (tėvus ir vaiką) į individualų pokalbį. 

Šeimai apsisprendus lankyti Karalienės Mortos mokyklą, būsimą mokinį pakviesime į individualų pokalbį ir laikyti akademinių gebėjimų testo, kurio turinys skiriasi priklausomai nuo klasės. Mokinys laikys šiuos testus:

- lietuvių kalbos,

- matematikos, 

- anglų kalbos, 

- gamtos mokslų.

Galutinis sprendimas dėl mokinio priėmimo bus priimtas įvertinus mokinio testo rezultatus ir po šeimos susitikimo su mokyklos vadovu.

Kokius dokumentus turi pristatyti šeima, norėdama, kad jų vaikas mokytųsi Karalienės Mortos mokykloje nuotoliniu būdu?

- mokinio gebėjimų vertinimą iš buvusios ugdymo įstaigos (paskutinių mokslo metų akademinių pasiekimų išrašą bei, esant galimybei, progresų aprašus);  

- vaiko charakteristiką ar rekomendaciją iš buvusios ugdymo įstaigos (jei buvusi mokykla turi galimybę tokią pateikti); 

- vaiko sveikatos pažymą;

- Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą, kad per praėjusius dvejus metus nebuvo pažeistos vaiko teisės.

Koks tėvų vaidmuo vaikui mokantis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Tikime, kad mokantis ir tiesioginiu būdu, ir nuotoliniu būdu vienas iš sėkmingo vaiko mokymosi kriterijų - tėvų įsitraukimas. Tėvai yra atsakingi, kad vaikui būtų sudarytos fizinės sąlygos mokytis nuotoliniu būdu, užtikrintų vaiko atvykimą nustatytomis dienomis: egzaminų, projektų pristatymo, bendruomenės švenčių metu. 

Ar galima mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje, pasirenkant tik kelių dalykų modulius?

Ne, Karalienės Mortos mokykla neteikia nuotolinio ugdymo renkantis kelių dalykų modulius. 

Kaip vyksta mokymasis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Mokinys mokosi pagal jam atsiųstą tvarkaraštį ir kasdien numatytu metu nuotoliniu būdu jungiasi į pamokas. Sistemoje mokiniui pateikiamos numatytos užduotys, atsiskaitymai, įkeliami namų darbai.

Kokių priemonių reikia vaikui mokantis nuotoliniu būdu?

Tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys, turėtų visus nuotoliniam ugdymui(si) reikalingus informacinių technologijų įrenginius (įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterį su ausinėmis, mikrofonu, vaizdo kamera, dokumentų spausdintuvą ir skaitytuvą) su juose įdiegta programine įranga (įskaitant, bet neapsiribojant, Microsoft Teams, Microsoft One Note nuotolinio mokymo aplinkos platformas), o taip pat tinkamo greičio (ne mažiau kaip 10 Mb/s) internetinį ryšį.

Ar mano vaikas turės klasiokus, ar bendraus?

Taip, vaikas priimtas mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje bus priskirtas konkrečiai klasei ir turės galimybę nuotoliniu būdu bendrauti su klasiokais, be to turės atvykti nustatytomis dienomis į mokyklą fiziškai.

Kokia programa bus mokomas mano vaikas?

Karalienės Mortos mokykloje visi mokiniai (tiek besimokantys tiesioginiu, tiek nuotoliniu būdu) mokosi pagal kontekstinio ugdymo programą, kuri suderinta ir paremta Lietuvos Respublikos Bendrosiomis ugdymo programomis, Kembridžo programa (0-8  klasėse), pri-IB programa (9-10 klasėse) ir IBDP programa (11-12 klasėse). 

Kaip vyks vertinimas?

Mokinių žinios, pažanga ir pasiekimai fiksuojami pagal Karalienės Mortos mokyklos nustatytą tvarką, su kuria mokinys bei šeima bus supažindinti mokslo metų pradžioje. 

Ar yra dienų, kada vaikas turi atvykti į mokyklą?

Taip, yra numatytos dienos kada vaikas turėtų atvykti į mokyklą: priėmimo metu, pirmą mokslų savaitę, egzaminų, svarbių atsiskaitymų metu, mokyklos bendruomenės renginių metu. 

Kaip bus organizuojamos išvykos ar kiti užsiėmimai, kurie vyksta ne mokykloje?

Išvykas mokytojai organizuoja atsižvelgdami į mokinių gyvenamąją vietą. Kiekvienam mokiniui bus pasiūlytos patogiausios kryptys, kurias aplankęs mokinys galėtų pasiekti/ įgyvendinti išvykos tikslą. Kai kurios išvykos, mokytojo nuožiūra, gali būti ir virtualios. 

Ar pamokų tvarkaraštis bus toks pats, kaip mokinių, kurie lanko mokyklą fiziškai?

Nuolat besimokančiam nuotoliniu būdu mokiniui galioja tas pats  tvarkaraštis kaip ir tiesiogiai besimokantiems mokiniams atitinkamoje klasėje.  Klasės mokytojas |dalyko mokytojas | mentorius informuos mokinį iš anksto apie galimus pakeitimus.


VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2021 Karalienės Mortos mokykla