Pasimatuokite Karalienės
Mortos mokyklą
REGISTRUOTIS
VILNIUS

PRAKTINĖ INFORMACIJA

PRIĖMIMO TVARKA

Mokyklos pasirinkimas – svarbus sprendimas šeimos gyvenime. Pasirinkite ugdymo įstaigą, kuri labiausiai atitinka jūsų šeimos poreikius.


INDIVIDUALUS POKALBIS


Pasimatuokite mokyklą! Užsiregistruokite individualiam susitikimui, kurio metu turėsite galimybę tiesiogiai pabendrauti su Karalienės Mortos mokyklos komanda.  

Suprantame, jog renkantis mokyklą nepaprastai svarbūs ne tik jos mokinių pasiekimai švietimo srityje, bet ir vertybės bei filosofija. Todėl kviečiame su viskuo susipažinti asmeniškai, drauge aptarti kertinius principus ir pamatyti, ar KMM – tinkama jums ir jūsų vaikui. 

Paskambinkite mums:

VILNIUS (+370) 699 84 201 (priėmimų koordinatorė Lina)

KAUNAS (+370) 633 47 996 (priėmimų koordinatorė Erika)

arba užpildykite registracijos anketą ir su Jumis susisieksime mes.

REGISTRACIJOS ANKETA

pasirašomos sutartys

po tėvų pokalbio su mokyklos administracija;

atlikus vaiko brandos ir žinių vertinimą;

20212/2023 mokslo metais priimame mokinius į: priešmokyklinę, pirmąją, antrąją, trečiąją, ketvirtąją, penktąją, šeštąją, septintąją, aštuntąją, devintąją, dešimtąją ir vienuoliktąją klases.

Reikalingi dokumentai

Prašymas
Gimimo liudijimas arba paso kopija
Sutartis
2 nuotraukos
 • Vaiko sveikatos pažymėjimas;

 • Apibendrinamasis pasiekimų ir pažangos vertinimas iš buvusios mokyklos (išskyrus priešmokyklinę klasę ir pirmokus).

KIEK KAINUOJA

Pradinė mokykla

0 - 4
klasė
Ugdymo kaina mėnesiui685 €(10 mokėjimų per metus)
2022/2023 mokslo metai
Stojamasis mokestis450 €

Pagrindinė mokykla

5 - 8
klasė
Ugdymo kaina mėnesiui750 €(10 mokėjimų per metus)
2022/2023 mokslo metai
Stojamasis mokestis510 €

Gimnazija

9 -12
klasė
Ugdymo kaina mėnesiui795 €(10 mokėjimų per metus)
2022/2023 mokslo metai
Stojamasis mokestis510 €

Kiti mokesčiai:

 • Pailgintos dienos grupė (tik pradinėje mokykloje, jei užsakoma). 
 • Maitinimas (jei užsakoma). 
 • Pavėžėjimo paslauga į ir iš mokyklos (jei užsakoma).
 • Kembridžo ir Tarptautinio bakalaureato vadovėliai.
 • Kembridžo egzaminai (baigus penktąją ir aštuntąją klases).
 • Tarptautinio bakalaureato egzaminai (baigus dvyliktą klasę).
 • Mokyklos uniforma.
 • Individualios ugdymo priemonės (sąrašas pateikiamas prieš naujus mokslo metus).
 • Teminės išvykos (transportas, įėjimo bilietai).
 • Metų kelionė (faktinės kelionės organizavimo išlaidos).
NEFORMALAUS UGDYMO
UŽSIĖMIMAI

Būreliai padeda vaikui sveikai vystytis, tobulėti kaip asmenybei. Moksliniai tyrimai rodo, kad vaikai, kurie turi papildomos veiklos, labiau pasitiki savimi ir rečiau patiria aplinkinių smurtą. Kiekvienam vaikui rekomenduojame lankyti bent po vieną būrelį, kuriame galėtų išbandyti savo galimybių ribas. Visi būreliai vyksta vienoje vietoje – mūsų mokykloje.

SPORTAS / AKTYVUS GYVENIMO BŪDAS
SPORTAS / AKTYVUS GYVENIMO BŪDAS

Stalo tenisas / Skautai / Karate Do / Futbolas / Krepšinis / Joga / Šachmataukim

MOKSLAS
MOKSLAS

Skaityk su šunimi / Keliaukime po pasaulį

KALBOS
KALBOS

Kinų kalba

TECHNOLOGIJOS
TECHNOLOGIJOS

Bit&Byte kūrybinių technologijų akademija / Programavimas

MENAS
MENAS

Šokiai Show Dance / Baletas / Keramika / Tapyba ir piešimas / Meno terapija / Dainavimas / Gitaros pamokos / Fotografija / Rankdarbiai / Kūrybinės dirbtuvėlės

BENDRUOMENĖS
KNYGA

Šioje knygoje rasite atsakymus į dažniausiai mokykloje kylančius klausimus bei išdėstytą mūsų mokyklos tvarką ir taisykles.

Laikytis vidaus tvarkos bei šių taisyklių Karalienės Mortos mokykloje yra privaloma visiems bendruomenės nariams: čia dirbantiems, čia besimokantiems ir čia atvedantiems vaikus.

Peržiūrėti bendruomenės knygąPeržiūrėti bendruomenės knygą

DUK

Kokie vyriausi vaikai gali mokytis Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokyklos yra Vilniuje ir Kaune.

Vilniuje 2021/2022 mokslo metais vyriausi vaikai bus vienuoliktokai - mokykla kartu su jais augs iki 12 klasės. Kaune 2021/2022 mokslo metais vyriausi bus septintokai - mokykla kartu su jais augs iki 8 klasės (imtinai).

Kokia pamokų trukmė?

Įprasta pamokos trukmė yra viena akademinė valanda (45 minutės). Tačiau Karalienės Mortos mokykloje nėra skambučio, pamokos trukmę reguliuoja mokytojai, stebėdami vaikus, jų ritmą skirtingu dienos metu ir individualiai nuspręsdami, kiek laiko skirti konkrečios temos nagrinėjimui.

Ar užduodate vaikams namų darbų?

-Pradinėse klasėse neužduodame įprastinių namų darbų, nes tikime, jog vaikas į ugdymo programos turinį turi įsigilinti mokykloje. Užsienio kalbos pedagogas (-ė) skiria namų užduočių, kurios įtvirtina mokykloje gautas žinias.

-Pagrindinėje mokykloje namų darbai jau būtini. Mokiniams dažniau duodamos kūrybinės, kritišką mąstymą skatinančios užduotys.

- Kiekvienas Karalienės Mortos mokinys namuose skaito - bent 20 minučių kasdien.

- Jeigu vaikas ar jo tėvai pageidauja papildomų individualių užduočių, atliekamų namuose, mokytojai mielai jas parengia.

Ar verčiate vaiką daryti / mokytis tai, ko jis nenori?

Karalienės Mortos mokykloje su vaikais aptariame ne tik jų teises, bet ir pareigas. Elgiamės su vaikais pagarbiai ir tokio paties elgesio tikimės iš jų. Kadangi keliame ugdymo(si) tikslus, turime visi drauge – pedagogai, mokiniai ir tėvai – siekti juos įgyvendinti. Suprantame, kad vidinė motyvacija veikia labiau nei išorinė, tad aiškinamės su vaikais mokslo svarbą, kad mokomės pirmiausia ne dėl aplinkinių (tėvų, pedagogų, senelių ir kt.), o dėl savęs. Žinoma, pasitaiko dienų, kai mokytis sudėtingiau nei įprasta, tačiau tikimės, jog kitą dieną vaikas išmoks tai, ko gal aną dieną nepavyko.

Kokių priemonių imatės, jei vaikas elgiasi netinkamai?

Karalienės Mortos mokykloje dirbame skatindami pozityvų elgesį, o už netinkamą sulaukiama pasekmių. Atsiradus netinkamo elgesio apraiškoms, ieškome sprendimo kartu su mokiniu, mokyklos specialistais ir šeima. Dėl pasikartojančio žalojančio (ir fiziškai, ir emociškai) elgesio bei šeimai atsisakius bendradarbiauti su mokykla, mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos.

Kodėl mokykla pasirinko vyresnėse klasėse mokyti pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą?

Tarptautinio bakalaureato diplomo programa atspindi KMM lūkesčius mokyklą baigiantiems moksleiviams. Nuo „Vaikystės Sodo" ir pirmų klasių KMM skiepijame tvirtą vertybinį pagrindą, ugdome gebėjimus ir keliame aukštus lūkesčius mokinių akademiniams pasiekimams, ką pratęsia ir sustiprina TB diplomo programa. Esame įsitikinę, kad būtent šios programos diplomą gavę mūsų absolventai bus akademiškai išprusę, globaliai mąstantys jauni vaikinai ir merginos, galėsiantys tęsti studijas geriausiuose universitetuose.   

Ar pagal Tarptautinio bakalaureato diplomo programą gali mokytis visi mokiniai, ar keliami specialūs reikalavimai?

TB programa yra atvira visiems 10 klasę baigusiems mokiniams. Mokslai programoje vyksta anglų kalba, tad tikimės, kad kiekvienas KMM TB diplomo programoje mokytis pradėsiantis mokinys pademonstruos bent B2 lygio anglų kalbos žinias. Jei jaučiate, kad jūsų kalbinės žinios nėra pakankamos, pasikonsultuokite su mumis. Sprendimą dėl mokinio priėmimo mokytis visada priimame įvertinę bendrą mokinio pasirengimą, charakterio savybes ar kitas svarbias aplinkybes.

Kaip TB diplomo programa paruošia mokinį universitetui?

Kitų mokyklų praktika rodo, kad didelė dalis TB DP sėkmingai baigusių mokinių toliau mokslus tęsia vertinamuose užsienio universitetuose. Pastariesiems TB diplomo programa yra gerai pažįstama: universitetai noriai priima gerus rezultatus pademonstravusius mokinius, nes programa vadovaujasi nuosekliais standartais ir labai aiškiais vertinimo kriterijais. 

Norintiems studijuoti Lietuvoje taip pat yra geros galimybės, nes TB egzaminų rezultatai vadovaujantis nustatytomis taisyklėmis verčiami lietuviškos sistemos pažymiais ir stojamaisiais balais, o TB programos metu išsiugdytos charakterio savybės leidžia siekti rimtų universitetinių ambicijų. 

Kas gali mokytis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Karalienės Mortos mokykloje nuotoliniu būdu gali mokytis 1 klasės ir vyresni mokiniai. Nuotolinį ugdymą renkasi užsienyje gyvenantys, laikinai išvykę gyventi į užsienį bei gyvenantys Lietuvoje, tačiau ne Vilniuje ir Kaune, kur yra Karalienės Mortos mokyklos.

Ar galima nuotoliniu būdu mokytis tik lituanistinio mokymo dalykų?

Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis užsienyje gyvenantys vaikai, kurie mokyklą lanko šalyje, kurioje gyvena, tačiau nori mokytis lietuvių kalbos ir apie Lietuvą (istorijos, geografijos, pasaulio pažinimo). Lituanistinio mokymo dalykų gali mokytis 1-10 klasės mokiniai. Pabrėžiame, kad tai formalus ugdymas, atitinkantis Bendrojo ugdymo programas ir išduodami valstybės pripažinti išsilavinimą atitinkantys dokumentai.

Kaip vyksta mokymasis nuotoliniu būdu Karalienės Mortos mokykloje?

Mokinys mokosi pagal jam atsiųstą tvarkaraštį ir kasdien numatytu metu nuotoliniu būdu jungiasi į pamokas. Sistemoje mokiniui pateikiamos numatytos užduotys, atsiskaitymai, įkeliami namų darbai.

Kokių priemonių reikia vaikui mokantis nuotoliniu būdu?

Tėvai turi pasirūpinti, kad mokinys, turėtų visus nuotoliniam ugdymui(si) reikalingus informacinių technologijų įrenginius (įskaitant, bet neapsiribojant, kompiuterį su ausinėmis, mikrofonu, vaizdo kamera, dokumentų spausdintuvą ir skaitytuvą) su juose įdiegta programine įranga (įskaitant, bet neapsiribojant, Microsoft Teams, Microsoft One Note nuotolinio mokymo aplinkos platformas), o taip pat tinkamo greičio (ne mažiau kaip 10 Mb/s) internetinį ryšį.

VILNIUSVILNIUS
Cover1
KAUNASKAUNAS
Cover2
©2022 Karalienės Mortos mokykla